Registrovat

ZOGA

Movement Introduction

Coming soon !

Days
Hours
Minutes
Seconds

Kč 11 550

CENA

pro členy UNIFY sleva 10%

O metodě

Zoga® byla vytvořena na základě vlastních zkušeností a zkoumáním možností změn v struktuře a funkci lidského těla, kterou tvůrce této metody, Wojciech Cackowski, praktikoval během posledních deseti let. Jelikož sám bojoval se skoliózou, hledal metody, které by pomohly vyřešit problémy, spojené s fungováním v tak jasném skoliotickém způsobu držení jeho těla.


Strukturální integrace založena na konceptu Anatomy Trains®, osteopatická viscerální terapie, práce s klouby a přesné užívání asan z jógy, se staly cestou, jak se osvobodit od problémů spojených se skoliózou a významně omezit potíže spojené s tímto posturálním vzorcem.


Na základě těchto zkušeností, vytvořil metodu zaměřenou na změny v prostorové organizaci našeho pohybovém ústrojí. Dosáhl tím efektivnějšího modelu držení těla, který vyvažuje gravitaci a umožňuje volný přenos sil, což vede k lehkosti pohybu a pocitu pohodlí ve vlastním těle.


Zoga® je pojetím pro každého, kdo chce dosáhnout svobody a povědomí o lidském pohybu a jeho postoji v rozměru 4D. Zkoumá všechny možné vztahy těla vůči gravitaci a vytváří množinu globálních a místních vektorů pohybu, které jsou dostupné v našich tělech. Dále využívá koncept anatomických pásů (Anatomy Trains) pro vedení biomechanického intervenčního procesu okolo tensegračního systému fascií.


Pozice založené na asánách z jógy slouží jako funkční testy a zároveň spouštějí rozmanité tažné vektory mezi odlišnými vrstvami svalové povázky (fascie).


Zoga® byla speciálně zaprojektována tak, aby podpořit a dosáhnout cílů strukturální integrace a zároven uzískat trvalé změny v organizaci svalovo-povázkovém (myofasciálním) systému v lidském těle.

⦁ Schopnost číst lidské tělo a nacházet místa, ve kterých se vyskytuje omezení v pohyblivosti měkkých tkání;

⦁ Využívat a nasměrovávat pohyb, tak aby získat efektivní a vyvážené fungování těla v gravitaci;

⦁ Jak dosáhnout rovnováhy a minimalizovat množství využité energie v klidovéi aktivní fázi pohybu

⦁ Jak dosáhnout větší tělesné rovnováhy v pohybu i to jak jsou síly distribuovány v tensegračním systému lidského těla.

V praxi Zoga® učí:

Zoga® může mít podobu:

⦁ jako individuální cesta zkoumání vlastního těla (proces sebevzdělávání) na základě edukačních materiálů a vlastních zkušeností;

⦁ skupinové lekce pod vedením lektora Zoga Movement®;

⦁ individuální lekce s profesionálně vyškoleným terapeutem, Zoga Movement®.

V rámci školení se dozvíš:

• Expose the myths and misconceptions around shoulder anatomy, biomechanics and pathology;

• Simplify the assessment and management of the commonly encountered shoulder issues;

• Explore the evidence on how to best assess and diagnose the common shoulder issues;

• Examine how and when to assess shoulder muscle function, proprioception, and the kinetic chain;

• Practice shoulder exercises and know how to plan an effective rehab program

⦁ Jak jednotlivé vrstvy fascií mezi sebou vzájemně spolupracují

⦁ Jaký průběh mají mezi sebou svalovo - povázková (fasciální) spojení na základě konceptu Anatomy Trains®

⦁ Jak jednotlivé pozice mají vliv na napětí a pohyblivost měkkých tkání

⦁ Jak vytvořit novou intervenční strategii založenou na vizuálním posturálním a funkčním hodnocení

⦁ Jak pomoct svým klientům pokonat pohybová omezení v jejich tělech

⦁ Jak manuálním zásahem ještě více zefektivnit trénink nebo lekci

Informace o školení

Kde:

MoveLab, Lidicka 766/1, Prague 5 - Czech Republic


Rozvrh:

První den: 09:00-17:00,

Druhý den: 09:00 – 17:00,

Třetí den: 09:00 – 17:00.


Lektor: Wojciech Cackowski


Kurz je určen: fyzioterapeutům, terapeutům s zaměřením na tělovýchovu, instruktorům jógy, pilatesu a osobním trenérům, masérům


Délka kurzu: 3 dny/28 hodin


Upozornění: Kurz bude probíhat v angličtině. Během školení bude zajištěn překlad do češtiny.

Kč 11 550

CENA

pro členy UNIFY sleva 10%

ZOGA Movement Concept

Fakturační údaje:
Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami.

Registrační formulář

Lektor:

Wojciech Cackowski


Fyzioterapeut, certifikovaný terapeut KMI® a certifikovaný učitel konceptu Anatomy Trains®. Metodu strukturální intergrace KMI® (Kinesis Myofascial Integration) se učil pod vedením předních, světových odborníků, jakými jsou Thomas Myers nebo James Earls. Jelikož sám bojoval s těžkou skoliózou, styl jakým nahlíží na lidskou anatomii, vychází nejen z jeho mnoholetých zkušeností v práci s pacientami, ale i nad ním samotným. Díky vlastní transformaci lépe pochopil, jak dosáhnout změn v tělesných strukturách u svých pacientů. V praxi, vychází hlavně z pohybů, které jsou založeny na principech jógy, osteopatických a viscerálních technik a práce nad fasciemi, jak ve vodě, tak i na klasickém terapeutickém lehátku. V současné době pracuje také jako zdravotní specialista pro resorty MPM SPA Hotels. Dále je zodpovědný za nabídku léčebných programů Villa Park Med Hotel & SPA v Ciechocinku. Od momentu ukončení jeho vlastní certifikace v oblasti stukturální integrace, vyučuje metodu KMI® nejen v Polsku, ale i v různých částech Evropy nebo USA. Wojtek se neustále vzdělává a rozvíjí své znalosti v oblasti manuální terapie a fasciální anatomie. Je aktivně zapojen do výzkumných projektů, se zaměřením na stanovení nových biomechanických principů, s cílem hlubšího pochopení různých vzájemných vztahů jednotlivých anatomických struktur lidského těla v pohybu.

Zpět na začátek

info@movuto.com

Home
Terms of service
Privacy Policy

Find us on:

Contact

0048 507 163 953